Adres Ip Jak Sprawdzić?

Jeśli chcesz znaleźć swój adres IP, jest kilka możliwości. Możesz użyć polecenia ipconfig, polecenia iptables lub polecenia ifconfig -h. Istnieje kilka stron internetowych, które wyjaśniają każdy z nich. Możesz również użyć klawiatury, aby znaleźć swój adres IP.

polecenie ipconfig

Polecenie ipconfig pozwala zobaczyć adres IP komputera. Jest to przydatne do rozwiązywania problemów i administrowania siecią lokalną. Może ono wyświetlać zarówno adresy IPv4, jak i IPv6. IPv4 jest obecnie najczęściej używaną formą adresu IP, ale w przyszłości coraz większe znaczenie będzie miał IPv6. Ten nowy standard jest już wykorzystywany w infrastrukturze inteligentnych domów i Internecie rzeczy.

Do sprawdzenia adresu IP można użyć polecenia ipconfig w systemie operacyjnym Windows lub Linux. Aby sprawdzić adres IP urządzenia sieciowego, należy otworzyć okno terminala i wpisać polecenie ipconfig (Windows). W systemie Linux możesz wpisać ifconfig. Zobaczysz wówczas ustawienia sieciowe przypisane do Twojego urządzenia, w tym podsieć i bramę.

iptables

W celu zablokowania określonych adresów IP możesz skorzystać z polecenia iptables. Narzędzie to składa się z łańcucha reguł, z których każda dedykowana jest jednemu konkretnemu protokołowi. Reguły te możesz tworzyć, korzystając z wielu opcji. Możesz również użyć polecenia nat, aby wyświetlić tabelę NAT.

Możesz również użyć opcji match, aby dopasować adres IP. To polecenie dopasowuje adres IP o danej wartości, jeśli jest ona większa lub mniejsza od określonej wartości. Pozwala również na testowanie zawartości pakietu poprzez ANDowanie lub przesuwanie. Opcja -seconds pozwala na określenie liczby sekund, które mają być dopasowane.

ifconfig

Komenda ifconfig jest poręcznym sposobem na sprawdzenie adresu IP interfejsu sieciowego w komputerze. Nie musisz być superużytkownikiem, aby go używać i możesz zobaczyć informacje o wielu interfejsach sieciowych w jednym poleceniu. Pokazuje przypisany adres IP wszystkich interfejsów, a także można skonfigurować adresy MAC i netmaski.

Użycie polecenia ifconfig zweryfikuje adres IP i netmaskę. Aby wykonać to zadanie, musisz mieć działający interfejs sieciowy. Musisz również określić nazwę interfejsu sieciowego, aby uruchomić ifconfig na swoim komputerze. Jeśli polecenie nie działa, być może masz problem ze sterownikiem interfejsu sieciowego lub nieprawidłową konfigurację interfejsu sieciowego.

ifconfig -h

Pierwszym krokiem w sprawdzaniu adresu IP jest znalezienie portu sieciowego. W menu Preferencje systemowe kliknij opcję Sieć. Kliknij numer portu, a następnie kliknij „Stan”. Jeśli port jest już otwarty, w polu „Status:” zobaczysz swój adres IP. Następnym krokiem jest użycie ifconfig, narzędzia administracyjnego systemu, które pozwala na zmianę parametrów interfejsu sieciowego. Użycie tego polecenia wymaga konta superużytkownika.

Wyjście polecenia ifconfig będzie zawierało nazwę interfejsu sieciowego, jego flagi statusu, maksymalną jednostkę transmisji, numer indeksu oraz jego aktualny stan. Dodatkowo uzyskamy adres IPv4 lub IPv6, maskę sieci oraz adres rozgłoszeniowy.

ifconfig -l

Polecenie ifconfig służy do znalezienia adresu IP komputera. Dane wyjściowe polecenia zawierają nazwę interfejsu sieciowego, jego aktualny stan oraz flagi stanu. Zawiera również adres IPv4 lub IPv6, maskę sieci oraz adres rozgłoszeniowy.

Adresy IP są zarządzane w systemie Linux za pomocą poleceń administracyjnych. Są one uruchamiane z poziomu terminala linii poleceń. Jednym z najczęściej używanych poleceń do sprawdzania adresu IP w systemie Linux jest ifconfig. Polecenie to wyświetla listę wszystkich adresów IP skonfigurowanych w warstwie sieciowej komputera oraz dla każdego interfejsu sieciowego.

ifconfig -a

W celu sprawdzenia adresu IP w Ubuntu można użyć polecenia ifconfig. Polecenie ifconfig wyświetla informacje o interfejsie sieciowym i pokazuje adres IP. Możesz użyć tych informacji, aby zmienić nazwę hosta swojej maszyny, jeśli to konieczne. Alternatywnie możesz użyć polecenia hostnamectl, aby zmienić nazwę hosta swojego systemu.

ifconfig -p

Jeśli nie jesteś pewien swojego adresu IP, możesz uruchomić polecenie ifconfig, aby go znaleźć. To polecenie wyświetla informacje o adresach IPv4 i IPv6 hosta. Wyświetla również prefiks podsieci interfejsu sieciowego. Możesz również dowiedzieć się, czy dany host ma skonfigurowany adres rozgłoszeniowy. Do wykonania tego polecenia nie są potrzebne uprawnienia superużytkownika.

W systemie Linux adresy IP są zarządzane za pomocą zestawu poleceń, które można uruchomić z terminala linii poleceń. Najpopularniejszym z tych poleceń jest ifconfig, które wymienia wszystkie IP skonfigurowane w warstwie sieciowej komputera. Polecenie to pozwala również filtrować dane wyjściowe, aby pokazać tylko te IP i interfejsy, które są skonfigurowane na danym komputerze.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *